Utrustning för mete

april 18, 2018

Det krävs ofta inte speciellt mycket för att meta. Man kan i princip ta en pinne och fästa en lina och krok på och fiska med det.

Det viktigaste är att man väljer en krok som passar betets storlek. När man vet vilken fisk man vill fånga kan man välja sitt bete. Man bör inte välja bete efter krok, utan snarare krok efter bete. Om man väljer en liten, tunn och vass krok fastnar den ofta bättre i en fiskmun än en stor och grov krok.

En annan sak som är viktig att tänka på är att använda rätt lina. När man ska meta fungerar ofta både nylonlinor och flätlinor. Det är viktigt att man använder en lina som inte är för grov eftersom den är svårare att kasta och det är även svårare att kunna presentera betet på ett bra sätt. Man bör inte heller använda en lina som är för tunn eftersom den kan riskera att gå av. Precis som på samma sätt som kroken ska väljas efter fisken, bör man också välja lina efter fiskart och situation. Man bör också använda beten som passar fisken och vattnet. Ibland fungerar bröd, ibland mask och ibland majs.