Säkerhet vid isfiske

februari 13, 2018

Det är ofta lite lättare att fiska på is än att fiska på hav och det krävs inte lika mycket utrustning. Dock finns det ett par säkerhetsregler man bör följa oavsett var i landet man fiskar. För det första ska man aldrig gå ut på okänd is. Även om andra isfiskare är ute, eller om man varit ute på isen tidigare under året måste man alltid kontrollera isens tjocklek och skick. När man ska isfiska bör isen vara minst en decimeter tjock för att man ska kunna känna sig helt säker på att den håller. Man bör inte heller gå för långt ut, och när man är ute på isen måste man se till att alltid ha bra isdubbar utanpå sin jacka, och de ska gå lätt att nå under hakan.

När man förflyttar sig på isen bör man alltid provborra den eftersom att isens tjocklek kan variera stort beroende på strömmar och väderförändringar. Om man är flera som fiskar ökar säkerheten och man bör i regel aldrig fiska ensam på is. Livlina ska alltid finnas åtkomligt och det är också bra att ha med reservkläder och en mobiltelefon i en vattentät plastpåse.