Meta fisk

juni 10, 2018

Många tror att mete är långsamt och tråkigt, men så är inte fallet. Mete är faktiskt en mycket mångsidig metod för sportfiske, och man kan egentligen fånga alla svenska fiskar med denna fiskemetod. Abborre, sik, löja, mört, braxen, öring med mera är alla fiskar som nappar på bete så länge man har rätt utrustning, teknik samt bete. Om man söker ett bra familjefiske är mete ett bra val. Det är enkelt att lära sig och dessutom får man ofta napp.

Metets grunder

Mete kan delas in i tre olika varianter och dessa är bottenmete, flötmete och mete med en frilina. De två vanligaste varianterna av mete är dock flötmete och bottenmete.

Flötmete

Det finns flera olika storlekar och former på flöten och vilket man ska välja beror på vilken sorts fisk man är ute efter att fånga, samt beroende på hur man vill presentera sitt bete. Ofta är det bäst att använda ett så känsligt flöte som möjligt. Man sätter ett par sänken eller tyngder på linan så att bara en liten del av flötets topp syns ovanför vattenytan. När en fisk sedan nappar kommer flötet att röra sig. Oftast väljer man att vänta till flötet helt är under vattnet innan man fäster kroken i fiskmunnen med ett mothugg. Många fiskar trivs helt nära botten, medan andra trivs bättre nära ytan. Det är därför viktigt att tänka på hur man ställer in kroken eftersom den hamnar närmare eller längre bort från flötet. Om man har ett metspö som knyts direkt i toppen kallas det för ett toppknutet metspö. Med detta spö kan man inte kasta så långt. Om man behöver komma ut längre eller om man fiskar efter arter som ofta rusar med mycket lina kan man behöva en haspelrulle eller annat lämpligt spö. Då monterar man flötet fast på linan. Om vattnet är djupare än spöet är långt kan flötet dock behöva glida på linan.

Meta bottenmete

Om man hellre vill fiska nära eller rent av på botten rekommenderas bottenmete. Detta är också en bra metod om vattnet är strömt eller om man behöver kasta långt ut för att nå fiskar som trivs långt från land. När man bottenmetar behöver man någon form av sänke. När fisken nappar här syns det på spöets topp, eller på linan.