Larma, och följ regler

mars 23, 2019

Om man är ute och fiskar och det händer något bör man alltid ringa 112 vid en akut nödsituation för att påkalla hjälp. Även om mobilen inte har något SIM-kort eller om pengarna på kontantkortet är slut kan man ringa och trots att täckning saknas hos den aktuella operatören kan samtalet koppas vidare till ett annat fungerande nät om det finns.

Det är viktigt att man kan ange sin position så exakt som möjligt när man larmar eftersom att det gör att räddningspersonalen kan hitta fram snabbare. Om man vill vara säker på var man är kan det vara klokt att ta fram alla sina koordinater till fiskeplatsen via hitta.se eller någon annan sajt innan man ger sig ut och fiskar. Det är också bra att förklara för en anhörig var man är och när man tänkt komma hem. Då kan de enkelt larma om man inte kommit hem, och inte meddelat något vid en utsatt tid.

Om man har barn med sig är det ännu viktigare att man tänker på säkerheten eftersom de oftast inte är så bra simmare. Det är viktigt att se till att de vet vad de ska göra om båten välter eller om en vuxen ramlar i eller går igenom isen. Om barn är med är det alltid bra att vara fler än en vuxen så att någon kan ta hand om barnen om det händer föräldern något.

För att ökar säkerheten något bör man också se till att följa de aktuella fiskeregler som gäller för stället man fiskar på. Ofta kan det till exempel stå att det är strömt på vissa ställen, att det är stenigt eller att man inte bör stå på vissa platser på grund av halka eller liknande. Då kan det vara klokt att lyda dessa råd och fiska på ett annat ställe.