Vikten av ett fiskekort och att respektera fredstider

augusti 24, 2018

Att ge sig ut och fiska ligger många svenskar varmt om hjärtat. Sverige är ett land fullt av sjöar och vattendrag, forsar och åar och vem vill inte dra upp en firre i alla dessa vatten? Dock är det alltid viktigt att ha koll på fiskarternas fredstider och vilka sorter som faktiskt är helt fridlysta. När det till exempel kommer till lax, öring och torsk, bör man endast fiska dessa i vissa områden, då de är för små eller behöver frid i vissa vatten och under vissa tider. Man får heller inte ta upp fler än ett visst antal individer per person och dag i vissa fall. Detta gäller t.ex. torsken. Vilka fredstider som väntar olika arter, kan du bland annat se på Länsstyrelsens hemsida i respektive landskap och kommun samt på Svenska Fiskereglers hemsida.

Fiskekort

Utmed kusterna i Östersjön och på Västkusten är det fritt fram att dra upp fiskar för privat bruk. Även i Sveriges fem största sjöar är det lagligt med spinnfiske året runt. Dessa sjöar är:

  • Vänern
  • Vättern
  • Mälaren
  • Hjälmaren
  • Storsjön

I övriga vatten måste du ha tillåtelse för att fiska och dessutom måste du skaffa dig ett fiskekort för att få dra upp fiskarna. Ett fiskekort är enkelt att få tag på, de säljs på sportfiskebutikerna, på vissa Turistinformationslokaler samt på nätet där de allra flesta väljer att köpa dem. Ett fiskekort blir billigare ju längre du vill använda det så om du bara ska ge dig ut och fiska en dag, så lönar det sig inte riktigt. Köper du däremot ett fiskekort som gäller för ett halvår eller tre månader, så blir priset betydligt attraktivare.

Andra regler att ta fasta på

En annan sak som är av stor vikt är hur du märker dina fiskeredskap. Fiskeutrustning är dessutom inte billigt, så om du förlorar den så kan det stå dig dyrt. Är man en riktigt ihärdig fiskare kanske man till och med har ansökt om ett mindre lån hos https://enklare.se/ för att finansiera sin hobby. På märkningen ska det alltid framgå vem som är ägaren samt om personen ifråga är yrkesfiskare eller fritidsfiskare. Om fisket sker med stöd av enskild fiskerätt måste detta också framkomma på märkningen. Fritidsfiske märks med F och stöd av enskild fiskerätt ska märkas med bokstäverna ER.

Olagliga fiskemetoder

Alla känner nog till spinnfiske, flugfiske och metning men det finns också olika varianter på dessa och även andra metoder som inte är tillåtna. Detta gäller de metoder där fiskarna lider när de dras upp. Det kan handla om gift för att döda dem, skjutvapen, elektrisk ström, sprängämnen av olika slag eller bedövande medel för att göra det lättare för fiskaren att ta dem. Man får heller inte fånga vare sig hummer eller krabba under tiden man dyker. Arter som är fridlysta är flodpärlmussla, mal och stör samt andra arter som man kan läsa om i artskyddsförordningen.