Flugfiskeutrustning

september 17, 2018

När det gäller utrustning för flugfiske är den indelad i viktsystem efter ett speciellt viktsystem för linan. Detta system är indelat i klass 3-12, och klass tre är lättast, medan klass 12 är tyngst. Många tillverkare av denna utrustning säljer färdiga set för fiske och man kan som nybörjare också gå till en fiskeaffär och be dem att plocka ihop ett bra set.

Om man är nybörjare räcker ofta ett spö i klass fem eller sex samt en 9 fot lång flytlina är ofta bra. Det beror dock på vad och var man ska fiska. Många flugspön är så kallade enhandsspön och dessa håller man i en hand. Det finns dock tvåhandsspön i de tyngre klasserna. Detta beror på att man ska kunna använda tyngre flugor samt också kraftigare linor. Ett tvåhandsspö gör utrustningen lite lättare att hantera.

När det gäller flugfiske används inte rullen i kastet men det är trots detta viktigt att se till att rullen är av bra kvalitet. Den ska nämligen både kunna förvara linan och bromsa om en stor fisk rusar iväg med linan. Det är viktigt att se till att rullen har samma viktklass som den andra utrustningen. En fluglina finns i många varianter. En av de vanligaste linorna är en så kallad klumplina. Denna är smalare i ena änden, och har en klump eller tjockare del i andra just för att linan ska få mer fart. En fluglina kan också vara antingen flytande eller sjunkande, och det beror på var eller vad man ska fiska. Om man vill fiska med flugor nära eller på ytan är en flytlina bäst, medan en sjunkande lina gör att flugan når ner närmare botten. De sjunkande linorna finns i olika sjunkhastigheter. Detta för att linorna ska passa olika djup och strömmar. Det finns också linor som ligger mellan sjunklina och flytlina. Den är alltså nästan som svävande i vattnet. Den används om man vill fiska en bit under ytan, i mellanvattnet.

Överlag är en fluglina ganska kort. Allra längst in på rullen finns därför en lina som kallas backinglina. Denna gör att även en större fisk kan rusa iväg en bit utan att linan tar slut. Denna extra lina är ofta tillverkad av flätad dacron. Det gör att den är mycket hållbar och tål drag även från starkare fiskar.

När man fiskar flugfiske har man en tafs längst ute på linan. På denna knyter man sedan fast flugan. Ofta är tafsen tunnare längst ute i spetsen. Det kallas att den är taperad, och detta gör att det blir lättare att kasta. Om man fiskar skygga arter behöver man ha en tunn tafs, men vid gäddfiske måste materialet närmast flugan vara bitsäkert. Detta eftersom att gäddan har flera mycket vassa tänder.