Fiska i Jämtland

januari 7, 2019

Sverige är mycket välförsett med bra sportfiskemöjligheter. Vi har fler sjöar än Finland. Ändå är det Finland som brukar kallas ”de tusen sjöarnas land”. Sedan har vi mängder av fiskeförande vattendrag – alltså älvar, bäckar och åar. Slutligen har vi vår väldigt långa kust. Speciellt i Jämtland har du mycket att välja på. I Jämtlands län finns 17000 sjöar med en sammanlagd area av 4500 kvadratkilometer. Det finns ca 280 mil större vattendrag och otaliga mil mindre vattendrag. Till exempel utmed Ströms vattudal har du många fina fiskeplatser att lära känna.

Ströms vattudal är en långsträckt sjö, Sveriges tolfte största, men brukar för det mesta, tillsammans med några andra sjöar intill, benämna den kanal som leder vatten från Gäddede vid norska gränsen ner till Strömsund. Där avvattnas vattudalen av Faxälven. Det finns många goda fiskevatten längs med vattudalen. Vill du ha stilla flytande åar för flugfiske hittar du lätt dessa överallt. Spinnfisket har oräkneliga lokaler att pröva lyckan på. Vill du kan du fiska från båt då flera fiskevårdsområden längs med vattudalen erbjuder fiskevatten med båtlån eller båtuthyrning.

Det finns flera matnyttiga arter att sätta krokarna i. Paradarterna framför allt är väl för de flesta öring och röding men även andra laxfiskarter finns att tillgå. På många platser finns harr och sik som är mycket goda matfiskar. Självklart finns det abborre, gädda, gös med flera arter. På de flesta platserna är det ett naturligt bestånd men hos vissa fiskevårdsområden har det planterats ut främst ädelfisk för att öka sportfisketurismen. Jämtland erbjuder ett varierat fiske som passar för alla typer. Antingen vägnära sjöar för barnfamiljen, handikappvänliga fiskeplatser eller småtjärnar som innebär längre eller kortare vandringar för den äventyrslystne fiskaren. Befolkningen i Jämtland är till största delen själva väldigt sportfiskeintresserad. Ta hjälp av detta och rådfråga lokalbefolkningen om var det bästa fisket finns. De delar gärna med sig men håller kanske inne med sina bästa tips. Man blir lätt fast som fisketurist i Jämtland och återkommer till samma område år efter år. Sådana ”turister” åtnjuter ett högre förtroende från lokalbefolkningen och kan lättare få de bästa tipsen – samt lär sig själva genom erfarenhet var det funkar bäst att fiska.

En annan stor fördel med Jämtland som utgångspunkt för ditt fiske är närheten till många bra fiskelokaler i Norge. Har du inte fiskelyckan med dig i Jämtland eller om du vill prova på Norges utbud en smula, tar du dig lätt över till vår kära granne på fler platser längs den norsk-jämtländska gränsen.

Allt handlar så klart inte om fiske i Jämtland. Passa på att fjällvandra under sommarmånaderna. Det finns även lovliga fjällsjöar att pröva fiskelyckan i. För den naturintresserade finns det ingen ände på vad Jämtland har att erbjuda. Du har till exempel Hälingsåfallet med tillhörande ravin, Tännforsen och Kristallgrottan. Besök Jamtli om du är i närheten av Östersund. Jamtli är ett regionalt friluftsmuseum med många byggnader och numera finns även en filial till Nationalmuseum på Jamtli. Jämtland passar mycket bra för rekreation efter dina tandbehandlingar hos Distriktstandvården längre söderut. Barnfamiljer hittar mycket skoj på sommaren runt hela Jämtland och på vägen dit och hem. Ha fiskespöna redo.